HISTORY

บริษัท ซีเอสเอส ลอว์ ออฟฟิศ จำกัด ก่อตั้งขึ้นโดยกลุ่มนักกฎหมาย และผู้ร่วมงาน ที่มีอุดมการณ์เดียวกัน ซึ่งมีความตั้งใจและพร้อมที่จะให้บริการลูกค้า หรือให้คำปรึกษาด้านกฎหมายและบัญชี ซึ่งทีมผู้ให้คำปรึกษาด้านกฎหมายและบัญชีของ บริษัท ซีเอสเอส ลอว์ ออฟฟิศ จำกัด มีความเชี่ยวชาญทางกฎหมายในทุกสายงานด้านกฎหมาย ด้านบัญชี และยังให้บริการอย่างมืออาชีพ

 

about2.png (231 KB)

about3.png (158 KB)

               ซีเอสเอส ลอว์ ออฟฟิศ บริการให้คำปรึกษาด้วยคุณภาพระดับมาตรฐาน ในราคาที่เป็นธรรม เพื่อเป็นทางเลือกให้แก่ประชาชนที่ต้องการความช่วยเหลือ บริษัทฯ ของเราเป็นหนึ่งในบริษัทชั้นนำของภาคเหนือ ให้การบริการแนะนำครอบคลุมทุกด้าน รวมทั้งลูกค้ายังสามารถขอรับคำแนะนำได้ในทันที ไม่ว่าจะเป็น ด้านคดีความ การบริการจัดตั้งบริษัทฯ วีซ่า ใบอนุญาตทำงาน และการเข้าถึงบริการด้านกฎหมายอย่างครบถ้วน ลูกค้าของเราจะได้รับการดูแลอย่างเป็นกันเอง  จากผู้ให้คำปรึกษาด้านกฎหมายที่มากด้วยประสบการณ์ และพนักงานที่มีประสบการณ์และให้บริการอย่างมืออาชีพ

ดั้งนั้นอย่าลังเลที่จะติดต่อเรา เราพร้อมและเต็มใจที่จะบริการท่านอย่างสุดความสามารถ

 

บริการงานด้านคดีความ_2.jpg (871 KB)

 - บริการงานด้านคดีความ

 • คดีอาญา
 • คดีแพ่ง
 • คดีหย่า
 • คดีครอบครัว
 • คดีแรงงาน
 • คดีเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์

 

 - บริการด้านนิติบุคคล และการค้า

 • การลงทุนในประเทศไทย
 • การจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท
 • การก่อตั้งบริษัทต่างชาติ หรือสาขา
 • บัตรผู้เสียภาษี และ การขอยื่นภาษีมูลค่าเพิ่ม
 • ใบอนุญาตประกอบกิจการท่องเที่ยว
 • ใบอนุญาตประกอบกิจการร้านอาหาร
 • บริการเชิงพาณิชย์
 • ร่างสัญญา และข้อตกลง
บริการด้านิติบุคคล และการค้า_2.jpg (1.19 MB)

 

บริการทำเรื่องเข้าเมือง_2.jpg (491 KB)

 - บริการทำเรื่องเข้าเมือง

 • วีซ่าเข้าเมือง
 • วีซ่าหนึ่งปี
 • วีซ่าเกษียณ
 • วีซ่าแต่งงาน
 • ต่อวีซ่า
 • การขออนุมัติการอยู่เกินระยะเวลาที่กำหนด
 • พำนักอาศัยถาวร
 • วีซ่าผู้ติดตาม

 

- บริการส่วนตัว

 • บริการเอกสารรับรองโดยทนายความ
 • ข้อตกลงว่าด้วยการแต่งงาน/การจดทะเบียนสมรส
 • พินัยกรรม/ การจัดแบ่งทรัพย์สิน
 • การโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินและคอนโดมิเนียม
 • บริหารจัดการทรัพย์สิน
 • ทนายความ
บริการส่วนตัว_2.png (2.18 MB)

 

บริการด้านแรงงาน_2.jpg (450 KB)

- บริการด้านแรงงาน

 • ใบอนุญาตทำงาน
 • สัญญาจ้างงาน/ระเบียบสถานที่ทำงาน

 

- บริการวีซ่าไทย

 • วีซ่าพำนักชั่วคราวหนึ่งปี ประเภทบี
 • วีซ่าพำนักชั่วคราวหนึ่งปี ประเภทโอ
 • วีซ่าหลังเกษียณ
 • วีซ่าทั่วไป และ ปรึกษาเรื่องการพำนักถาวร
 • ต่อวีซ่า
 • ขอวีซ่า
บริการวีซ่าไทย_2.jpg (804 KB)

 

 

ดังนั้นอย่าลังเลที่จะติดต่อเรา บริษัท ซีเอสเอส ลอว์ ออฟฟิศ จำกัด พร้อมที่จะให้คำปรึกษา แก่ทุกๆ ท่าน