วีซ่าและใบอนุญาตทำงาน

EN 0939474254 , CN 0871772727 , 0924182854
@csslawoffice csslawoffice8

 

วีซ่า และ ใบอนุญาตทำงาน

          มีชาวต่างชาติจำนวนมากที่ต้องการใช้ชีวิตอยู่ในประเทศไทย เพราะประเทศไทยเป็นประเทศที่มีความสวยงามเเละติดอันดับโลกในเมืองที่เหมาะเเก่การเกษียณอายุมาก ที่สุดเเห่งหนึ่ง ด้วยความพร้อมด้านการสาธารณะสุขและการเข้าถึงการรักษาพยาบาลได้ง่ายกว่าอีกหลายๆ ประเทศ หรือชาวต่างชาติที่มีความประสงค์ที่จะทำงาน   เเต่งงาน และ เรียนหนังสือ

man-preparing-travel.jpg (9.80 MB)

 

ดังนั้น จึงเป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ที่ชาวต่างชาติที่ประสงค์จะพำนักในประเทศไทยระยะยาวต้องทำวีซ่าเพื่อขออยู่ต่อในราชอาณาจักรไทย ให้ถูกต้องตามกฎหมาย

 

เรา บริษัท ซีเอสเอส ลอว์ ออฟฟิศ จำกัด ได้ดำเนินการขออนุญาตวีซ่า เเก่ชาวต่างชาติเป็นจำนวนมาก เเละดูเเลลูกค้าด้วยดีตลอดมา ดังนั้นหากท่านมีความประสงค์ที่จะให้เราดูเเล เรามีความยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่จะได้มีโอกาสให้บริการท่านต่อไป 

 

visa-application-travel-form-concept.jpg (837 KB)

บริการทำเรื่องเข้าเมือง

 • วีซ่าเข้าเมือง
 • วีซ่าหนึ่งปี
 • วีซ่าเกษียณอายุ
 • วีซ่าแต่งงาน
 • ต่อวีซ่า
 • วีซ่านักเรียน
 • วีซ่าทำงาน
 • การขออนุมัติการอยู่เกินระยะเวลาที่กำหนด
 • พำนักอาศัยถาวร

 

asian-business-woman-signing-contract-document-making-deal.jpg (401 KB)

บริการส่วนตัว

 • บริการเอกสารรับรองโดยทนายความ
 • ข้อตกลงว่าด้วยการแต่งงาน/การจดทะเบียนสมรส
 • พินัยกรรม/ การจัดแบ่งทรัพย์สิน
 • การโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินและคอนโดมิเนียม
 • บริหารจัดการทรัพย์สินโดยทนายความ

 

workpermit_fb.png (756 KB)

 

บริการด้านแรงงาน 

 • ใบอนุญาตทำงาน
 • สัญญาจ้างงาน / ระเบียบสถานที่ทำงาน
 • ใบอนุญาตทำงาน

 

 

ใบอนุญาตทำงาน

              กฎหมายแรงงานต่างด้าว และกฎหมาย ระเบียบว่าด้วยการตรวจคนเข้าเมือง กำหนดให้ชาวต่างชาติทุกคนที่ทำงานในประเทศไทย ต้องมีใบอนุญาตทำงานขณะที่ทำงาน ในประเทศไทย ซึ่งผู้ที่จะขอใบอนุญาตทำงานในประเทศได้ จะต้องมีวีซ่าทำงาน (Non-B) หรือ มีวีซ่า (Non-O) ประเภทคู่สมรสไทยเท่านั้น จึงจะขออนุญาตมีใบอนุญาตทำงานในประเทศไทยได้