บริการทางด้านกฎหมาย

EN 0939474254 , CN 0871772727 , 0924182854
@csslawoffice csslawoffice8

 

   บริการงานด้านคดีความ_2.jpg (871 KB)

 

- บริการงานด้านคดีความ

 • คดีอาญา
 • คดีแพ่ง
 • คดีหย่า
 • คดีครอบครัว
 • คดีแรงงาน
 • คดีเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์

 

 - บริการด้านนิติบุคคล และการค้า

 • การลงทุนในประเทศไทย
 • การจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท
 • การก่อตั้งบริษัทต่างชาติ หรือสาขา
 • บัตรผู้เสียภาษี และ การขอยื่นภาษีมูลค่าเพิ่ม
 • ใบอนุญาตประกอบกิจการท่องเที่ยว
 • ใบอนุญาตประกอบกิจการร้านอาหาร
 • บริการเชิงพาณิชย์
 • ร่างสัญญา และข้อตกลง
บริการด้านิติบุคคล และการค้า_2.jpg (1.19 MB)

 

บริการทำเรื่องเข้าเมือง_2.jpg (491 KB)

 - บริการทำเรื่องเข้าเมือง

 • วีซ่าเข้าเมือง
 • วีซ่าหนึ่งปี
 • วีซ่าเกษียณ
 • วีซ่าแต่งงาน
 • ต่อวีซ่า
 • การขออนุมัติการอยู่เกินระยะเวลาที่กำหนด
 • พำนักอาศัยถาวร
 • วีซ่าผู้ติดตาม

 

- บริการส่วนตัว

 • บริการเอกสารรับรองโดยทนายความ
 • ข้อตกลงว่าด้วยการแต่งงาน/การจดทะเบียนสมรส
 • พินัยกรรม/ การจัดแบ่งทรัพย์สิน
 • การโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินและคอนโดมิเนียม
 • บริหารจัดการทรัพย์สิน
 • ทนายความ
บริการส่วนตัว_2.png (2.18 MB)

 

บริการด้านแรงงาน_2.jpg (450 KB)

- บริการด้านแรงงาน

 • ใบอนุญาตทำงาน
 • สัญญาจ้างงาน/ระเบียบสถานที่ทำงาน

 

- บริการวีซ่าไทย

 • วีซ่าพำนักชั่วคราวหนึ่งปี ประเภทบี
 • วีซ่าพำนักชั่วคราวหนึ่งปี ประเภทโอ
 • วีซ่าหลังเกษียณ
 • วีซ่าทั่วไป และ ปรึกษาเรื่องการพำนักถาวร
 • อีลิทวีซ่า
 • ต่อวีซ่า
 • ขอวีซ่า
บริการวีซ่าไทย_2.jpg (804 KB)

 

 

ดังนั้นอย่าลังเลที่จะติดต่อเรา บริษัท ซีเอสเอส ลอว์ ออฟฟิศ จำกัด พร้อมที่จะให้คำปรึกษา แก่ทุกๆ ท่าน