บริการด้านระบบบัญชีและภาษีอากร

EN 0939474254 , CN 0871772727 , 0924182854
@csslawoffice csslawoffice8

 

บริการด้านระบบบัญชีและภาษีอากร

บริษัท ซีเอสเอส ลอว์ ออฟฟิศ จำกัดให้บริการจัดทำระบบบัญชี และภาษีอากรแก่นักลงทุนต่างชาติและคนไทยที่ต้องการปรึกษาเป็นการส่วนตัว และต้องการผลลัพธ์อย่างมืออาชีพ โดยมีการบริการทางด้านบัญชี ดังต่อไปนี้

businessmen-working-strategic-planning.jpg (1.17 MB)

 

asian-woman-working-through-paperwork.jpg (1.17 MB)

บริการด้านภาษี

•  การเตรียมแบบฟอร์มการขอคืนภาษีประจำปี ภ.ง.ด. 91 / ภ.ง.ด. 90
•  การสมัครเป็นผู้เสียภาษี (บุคคลและนิติบุคคล)
•  บริการกรอกแบบฟอร์มลงทะเบียนต่างๆ ต่อกรมสรรพากร
•  การหักภาษี ณ ที่จ่าย รายเดือน (เงินเดือน เอกสาร และการเบิกจ่าย)
•  รายงานภาษีครึ่งปี

 

close-up-education-economy-objects.jpg (1.87 MB)

บริการด้านบัญชี

•  บริการด้านการเงิน การบัญชีแก่ชาวต่างชาติที่ลงทุนในประเทศไทย
•  ตรวจสอบบัญชีประจำปี (กำไร ขาดทุน และบัญชีงบดุล)
•  ตรวจดูระบบบันทึกค่าใช้จ่ายภายใน และบัญชีบริษัทฯ

 

flat-lay-cute-family-concept-arrangement-with-copy-space.jpg (431 KB)

บริการอื่นๆ

•  การสมัครเข้าเป็นสมาชิกประกันสังคม และผลตอบแทน 

 

 

ดังนั้นอย่าลังเลที่จะติดต่อเรา บริษัท ซีเอสเอส ลอว์ ออฟฟิศ จำกัด พร้อมที่จะให้คำปรึกษา แก่ทุกๆ ท่าน