EN 0939474254 , CN 0871772727 , 0924182854
@csslawoffice csslawoffice8

บริการของเรา

วีซ่าและใบอนุญาตทำงาน

  วีซ่า และ ใบอนุญาตทำงาน           มีชาวต่างชาติจำนวนมากที่ต้องการใช้ชีวิตอยู่ในประเทศไทย เพราะประเทศไทยเป็นประ…

ตลาดหลักทรัพย์

  ตลาดหลักทรัพย์ ความผิดตามกฎหมายหลักทรัพย์และลาดหลักทรัพย์ที่สำคัญและเกิดขึ้นอยู่เป็นประจำ คือ "การกระทำอันไม่เป็นธรรมเกี่ยวกับการซื้อขา…

รับรองเอกสาร

  รับรองเอกสาร บริการรับรองเอกสารโดยทนายความ / ทนายรับรองลายมือชื่อ (Notarial Services Attorney) เอกสารบางชนิดต้องการการรับรองจากทน…

ใบอนุญาตโรงแรม และ อาคารชุด

    บริการขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม CSS-Law Office บริการขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม ทุกประเภท โดยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านจะช่วยใน…

บทความข่าวสาร

Feb 13, 2023

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nullam elementum risus …

อ่านต่อ

Jan 31, 2023

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nullam elementu…

อ่านต่อ

Feb 13, 2023

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nullam elementum risus …

อ่านต่อ

บริษัท ซีเอสเอส ลอว์ ออฟฟิศ จำกัด

ที่อยู่ : เลขที่ 136/1 ถนนกำแพงดิน, ตำบลช้างคลาน, อำเภอเมืองเชียงใหม่, จังหวัดเชียงใหม่ 50100

เบอร์โทร : EN 0939474254 , CN 0871772727 , 0924182854

ไลน์ : @csslawoffice

Wechat : csslawoffice8

Facebook : Chiangmai Lawyer Css Law Office

get-direction
map